Резервации

Пристигане
Заминаване
Възрастни
Нощувки
Стаи

КОНТАКТИ

Главен мениджър
Тел. 0554 20000
Факс 0554 20023

Мениджър Продажби
Тел. 0554 201028
Факс 0554 20023

Отдел Продажби
Тел. 0554 20007
Тел. 0554 20043

Тел. 0554 201234


Факс 0554 20023

Моbile:0885111260

Уелнес Център
Тел. 0554 20050

Хелена Сендс

Рецепция
тел. 0554 20010

Управител хотел
Тел. 0554 20022
Факс 0554 20014

Мениджър рецепция
Тел. 0554 20015
Факс 0554 20013

 

Хелена Парк

Рецепция
Тел. 0554 20020

Управител хотел
Тел. 0554 20040

Факс 0554 2024

Мениджър рецепция
Тел. 0554 20025

Факс 0554 20024